previous thumbnails next
4sqnpic312.jpg, 23693 bytes
Pete Smith, 4 Sqn.   (Thanks to Ron Gray.)
previous thumbnails next