previous thumbnails next
3asrpic025.jpg, 16319 bytes
John Leyton on Exercise Coronet - Jul53.   (Thanks to Thomas Bewick.)
previous thumbnails next